Müslümanların halifeleri

Ebu Abbas El Seffah

Ebu Abbas El Seffah

İlk Abbasi halifesi olan Ebu Abbas El Seffah, kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte 718-726 yılları arasında Humeyme’de doğdu. Emeviler’e

Ebu Cafer El Mansur

Ebu Cafer El Mansur

İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mansur 23 Ağustos 714’te Humeyme’de dünyaya geldi. Ebu Cafer, küçüklüğünde Arap örfüne uyulara

El Zahir Liizazi Dinillah

El Zahir Liizazi Dinillah

Fatımilerin yedinci halifesi olan Ebû Haşim el Zahir, 20 Haziran 1005’te doğdu. 16 yaşında hükümdarlık koltuğuna oturan E

Emin

Emin

Abbasi Devleti’nin altıncı halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed, 787 yılının Nisan ayında Bağdat’ta doğdu. Harun Reşid’in ikinci oğlu o