Tâcizâde Cafer Çelebi

Tâcizâde Cafer Çelebi

(?- 1515): Divan şairi ve yazar. Amasya’da doğdu. Müderrislik yaptı. II. Bayezıd ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında nişancılık görevinde b

Taha Akyol

Taha Akyol

1946 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.Bir süre

Taha Toros

Taha Toros

(1912- ): Yazar, araştırmacı. Tarsus’ta doğdu. Tam adı Ömer Taha Toros’tur. Tarsus müftüsü Küçükzâde Hilmi Efendinin oğludur. Adana

Tahir Abacı

Tahir Abacı

Doğumu: 1951, İstanbul İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun değişik şehir-lerinde tamamladı. Malatya Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversites

Tahir Alangu

Tahir Alangu

(24 Aralık 1915 - 19 Haziran 1973): Yazar. İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesini (1938), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl

Tahir Kutsi Makal

Tahir Kutsi Makal

Yazar. Acıpayam’ın Oğuz köyünde doğdu. Denizli Lisesi İle İstanbul Gazetecilik Okufu’nu bitirdi (1956). Son Havadis ve Ortadoğu g

Tahir Musa Ceylan

Tahir Musa Ceylan

1956, Çanakkale doğumlu. Sanat yaşamına fotoğraf sanatçısı olarak başladı. 1985 yılından itibaren kişisel sergiler açtı. Daha sonra fot

Tahir Nejat Gencan

Tahir Nejat Gencan

(1892 –2 Temmuz 1980): Yazar, dilci. Ahlat’ta doğdu. Ahlat Rüşdiyesini ve köy öğretmeni yetiştirmek için açılan Bitlis Muallim Mektebini

Tahir Olgun

Tahir Olgun

(1877 - 21 Haziran 1951): Yazar, şair. Gülhane Askerî Rüşdiyesini, Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Mektebini bitirdi. Uzun süre Daruşşafaka ve K

Tahir Xahhar

Tahir Xahhar

1953 yılında Nemengan’da doğdu. 1975’te Taşken Devlet Üniversitesi’nin Gazetecilik bölümünü bitirdi. Öz bekistan radyosunda ve "Ş

Tahir Yüksel

Tahir Yüksel

1953 yılında Yozgat’ta doğdu. Öğrenimini çeşitli kentlerde tamamladı. Değişik lise ve yüksekokullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Ay

Tahsin Demiray

Tahsin Demiray

(1903 - 1967): Yazar, yayıncı. İstanbul’da doğdu. Kadıköy Sultanîsini bitirdi (1919). Millî Mücadele’ye katıldı. Emirgan Hıdiv İsmail

Tahsin Nâhid

Tahsin Nâhid

(1887-12 Mayıs 1999): Şair, oyun yazar. İstanbul’da doğdu. Mîna Urgan’ın babasıdır. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesini bitirdi. Galatasar

Tahsin Saraç

Tahsin Saraç

(1930 - 29 Haziran 1989): Şair, yazar. Muş’ta doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1952). Paris Sorbonne Üniversitesinde Fransız edebiya

Tahsin Yücel

Tahsin Yücel

1933 Yılında Elbistan’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni (1953), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1