Korkut Boratav

Korkut Boratav

1935’te Konya’da doğdu. Ünlü Türk Halk Bilimcisi Pertev Naili Boratav ile Hayrünnisa Hanım’ın oğludur. 1959’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1960 yılı sonunda Siyasal Bilgiler Fakültesine maliye asistanı olarak girdi. 1964’te aynı fakültede Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metod Meseleleri isimli teziyle iktisat doktorasını tamamladı. 1964 ile 1966 yılları arasında Cambridge Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 1972 yılında doçent oldu. 1974’te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde danışmanlık yaptı. 1980’de Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından profesörlüğe yükseltildi. 1983’te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından üniversitedeki görevine son verildi. 1984 ve 1986 yılları arasında Zimbabwe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesine dönen Boratav, bu okuldan 2002 yılında emekli oldu.

1997’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü aldı. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Tarih Vakfı, Korkut Boratav’a saygı ve şükranlarını sunmak üzere 14 Aralık 2005’te “70. Yaşında Korkut Boratav’a Saygı” toplantısı düzenledi.

Boratav; uluslararası iktisat, gelişme iktisadı, Türkiye ekonomisi ve iktisat politikası gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Bu alandaki bazı yazılarını Cumhuriyet gazetesinde yayımladı. Günümüzde yazıları BirGün gazetesinde ve soL Haber’de yayımlanmaktadır. Aynı zamanda Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir.

Çalışmalarından bazıları şunlardır: Türkiye’de Devletçilik, 1923-1950: İktisadi Düşünceler ve İktisadi Mevzuat (1962), Sosyalist Planlamada Gelişmeler (1974), Türkiye’de Devletçilik (1974), Uluslararası Sömürü ve Türkiye (1979), Krizin Gelişimi ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu (1984), Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert: 1908-1980 (1987), İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Yazılar (1988), 1980’li Yıllarda Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (1991), Yeni Dünya Düzeni Nereye? (2000), Türkiye Ekonomisinin Son Durumu (2002).

5 Ağustos 2011 tarihinde eşi Çiğdem Boratav’ı kaybeden yazar, üç çocuk babasıdır.