Mimar Sedefkar Mehmed Ağa

Mimar Sedefkar Mehmed Ağa

Mimar Sedefkar Mehmed Ağa 1562’de İlbasan’dan İstanbul’a geldi. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinde bir yıl bahçe bekçisi oldu, ardından Hasbahçe’ye girdi. Acemi oğlanlarının musiki meclisinden etkilenerek tezene çalmaya başladı. 1570’den 1589’a kadar Mimar Sinan’nın öğrencisi oldu. Muhzırbaşı oldu. Mimar Sinan’ın ölümünün ardından Mimar Davut Ağa’dan, sonra da Dalgıç Ahmed Ağa’dan ilim öğrendi. 1590’da kulle sofisi oldu, Mısır’a gitti, oradan bütün Arabistan’ı dolaştı. İstanbul’a döndükten sonra sultanın emriyle Rumeli teftişine çıktı. Selanik, Arnavutluk, Malta, İspanya, Bosna, Frengistan, Budin, Erdel, Eflak, Boğdan, Kırım, Kefe, Silistre, Niğbolu, Semendire, Belgrat’ı görüp döndü. Diyarbekir’e müsellim olarak gitti, altı ay idare etti. Şam’da Havran nahiye hakimi oldu. 1598’de Su Nazırı, sekiz yıldan sonra 1606’da mimarbaşı oldu. 1609-1610 yılında At Meydanı’nda Sultanahmet Camii’nin temeli atıldı. Temel kazma işi 36 gün sürdü. Caminin tamamlanması 7 yılı buldu. Sultanahmet Camisine 1609 yılında başlandı.