99 Müslüman Bilim İnsanı

Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac bin Yusuf bin Matar’ın 8.- 9. yüzyıllarda yaşamış Müslüman bir matematikçi olduğu bilinmektedir. Hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kûfeli olduğu ve Hârûnürreşîd, Emîn, Me’mûn ve Mu‘tasım’ın halifelik yıllarında