Bilim insanları

Louis Rodoiphe Agassiz

Louis Rodoiphe Agassiz

İsviçre asıllı ABD’li doğabilimci (Motier, Fribourg kantonu 1807- Cambridge, Massachusetts 1873). XIX. yy’ın en etkili bilim adamlarından