Hükümdarlar

Abaka

Abaka

1234’te Moğolistan’da doğdu. Babası Hülagü ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. H

Abaka Han

Abaka Han

İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234-Hamedan 1282). Cengiz Han’ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hulagu Han’ın oğlu olan Abaka

Abaş Hatun

Abaş Hatun

Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu Fars atabeyi Sâcl’ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abiş Hatun), babasından sonra tahta

Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

Abdullah Bin Ahmed El-Vasik-Billah

Ebû Fâris Abdullah Bin Ahmed El-Mansur Bin Muhammed Şeyh El-Mehdî El-Vasik-Billah. Fas sultanı. Sultan Ahmed El-Mansûr’un üç oğlun

Abdullah Bin Bulukkîn

Abdullah Bin Bulukkîn

Abdullah Bin Bulukkîn Bin Bâdîs Ez-Zîrî. XI. yüzyılda Gırnata’da kurulan Zîrîler hanedanının üçüncü ve son emiri (1072-1090).

Abdurrahman Han

Abdurrahman Han

Çocukluğu Kabil’de, gençliği, babası Efdal Hanın 1850’den itibaren başlayan Belh valiliği dolayısıyla Afgan Türkistanı’nda geç

Aethelflaed

Aethelflaed

Wessex kralı Alfred’in kızı (öl. 918’ed.). Anglosakson Mercia Krallığı hükümdarı Aethelred’le evlenen Aethelflaed (ya da Ethehjed),

Ahmet Bin el-Hızır

Ahmet Bin el-Hızır

Batı Karahanlı hükümdarı (öl. 1095). Tahta çıkınca (1081 ’e doğru) ulemayla ters düşen Ahmet Bin el-Hızır, ulemanın çağrısıyla

Ahmet Han

Ahmet Han

İlk Afgan hükümdarı (öl. Murgab, Kandehar yakını 1773). Nadir Şah’ın hizmetinde çalışan Ahmet Han, şah ölünce kendini kral ilan etti

Ahmet Han

Ahmet Han

Altınordu hanlığının son hükümdarı (öl. 1481). Küçük Muhammet Han’dan sonra tahta çıkan (1445) Ahmet Han, Timur’un seferleri sonuc

Ahmet Teküdar Han

Ahmet Teküdar Han

İlhanlı hükümdarı (? 1247-? 1284). Abaka Han’ın kardeşi olan Abaka Han ölünce (1282) tahta çıkan Ahmet Teküdar Han, İslâm dinini kabu

Alaettin Tekiş Bin İlarslan

Alaettin Tekiş Bin İlarslan

Harizmşah hükümdarı (?- Nesa yakını 1200). Cend valiliği yaparken, babası ölünce (1172), kardeşi Mahmut Şah’ın hükümdar ilan edilmes