Hükümdarlar

Kutbüddevle Ahmet Bin Ali

Kutbüddevle Ahmet Bin Ali

Karahanlı hükümdarı (öl. 1018). Tahta çıkınca (998) Abbasi halifesini tanıyıp, Selçuklularla bozuşan Kutbüddevle Ahmet Bin Ali, bağıms