İslam âlimleri

Yahya Efendi

Yahya Efendi

Yahya Efendi İstanbul’da yetişen 16. yüzyıl büyük âlim ve velilerindendir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendi’nin oğludur.

Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi

Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi

Osmanlı hattatı (İstanbul - 1731). Hattat Hafız Osman’dan ders alan Yedikuleli Abdullah Bin Seyyit Hasan Haşimi, Yedikule İmrahor camisi imaml

Yenişehirli Abdullah Efendi

Yenişehirli Abdullah Efendi

Türk din adamı (Bursa ?-İstanbul 1743). Halep, Bursa, orduyu hümayun kadılıklarından sonra, şeyhülislâmlığa getirilen Yenişehirli Abdulla

Yusuf El Cezeri

Yusuf El Cezeri

26 Kasım 1350’de Dımaşk’ta doğdu. Kıraat ve hadis âlimiydi. Tam adı Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Y