Milletvekilleri

Mebrure Gönenç

Mebrure Gönenç

Mebrure Gönenç 1900 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimine Üsküdar Doğancılardaki Kız Sanayi Okulunda başladı, Beşiktaş-Aka

Medeni Yılmaz

Medeni Yılmaz

Medeni Yılmaz, 1 Kasım 1954 tarihinde Muş, Erencik Köyü’nde doğdu. Babasının adı Kasım, annesinin adı Akife’dir. İstanbul Ünivers

Mehmet Ağar

Mehmet Ağar

Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya gezisini tasvip etmeyip bu kararı protesto ederek 8 Kasım 1996 tarihinde görevinden istifa etti.

Mehmet Akif Paksoy

Mehmet Akif Paksoy

Mehmet Akif Paksoy, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. Babasının adı Hacı Ömer, annesinin adı Zeynep’tir. Çukurova Üniver

Mehmet Ali İrtemçelik

Mehmet Ali İrtemçelik

17 Mart 1950’de İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. 1975’de başladığı Dışişleri Bakanlığı kariy

Mehmet Ali Özpolat

Mehmet Ali Özpolat

Mehmet Ali Özpolat, 9 Ocak 1947 tarihinde Kahramanmaraş, Afşin’de doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine’dir. İstanbul Üniv

Mehmet Ali Şahin

Mehmet Ali Şahin

16 Eylül 1950’de Karabük ili Ovacık ilçesi Ekincik köyünde doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Ünzüle’dir. Avukat; İstan

Mehmet Ali Susam

Mehmet Ali Susam

Mehmet Ali Susam 20 Ocak 1956 tarihinde Bursa, Orhangazi’de doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nezahat’tır. Ege Üniversitesi K

Mehmet Ali Yılmaz

Mehmet Ali Yılmaz

21 Ekim 1948 tarihinde, Of'ta doğdu. İlkokul öğrenimini doğduğu köy olan Gülderen köyünde tamamladı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Ortaokul öğrenimini Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulunda, lise öğrenimini Haydar Paşa Lisesinde tamamladı.

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Mehmet Altan Karapaşaoğlu, 16 Temmuz 1940 tarihinde Bursa, Gemlik’te doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Fatma’dır. Lise mezunudur

Mehmet Aşkar

Mehmet Aşkar

Mehmet Aşkar Bolvadin eşrafından İbrahim Efendinin oğlu olarak 1900 Yılında dünyaya geldi. Rüşdiye ve Medrese öğrenimi gördü. I. Dün

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın, 20 Mart 1943 tarihinde Elazığ, Göl Köyü’nde doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Gülüş’tür. Ankara Üniversi

Mehmet Beyazıt Denizolgun

Mehmet Beyazıt Denizolgun

25 Ekim 1954’te İstanbul’da doğdu. Babasının adı S.Hüseyin Kâmil, annesinin adı Feriha Ferhan’dır. İnşaat Yüksek Mühendisi; İstanb

Mehmet Cemal Öztaylan

Mehmet Cemal Öztaylan

Mehmet Cemal Öztaylan, 25 Kasım 1954 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadiye’dir. Uludağ Ün

Mehmet Çerçi

Mehmet Çerçi

Mehmet Çerçi, 31 Ekim 1960 tarihinde İzmir’de doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ümmügülsüm’dür. İstanbul Üniversites