Keçecizade Fuad Paşa

Keçecizade Fuad Paşa

Asıl adı Mehmed Fuaddır. 17 Ocak 1815te, İstanbulda doğdu. Babası, ünlü şair Keçecizade İzzet Molladır. Arapça ve Farsça öğrendi. Me