Türk büyükleri

Abbas Ağa

Abbas Ağa

Dârüssaâde ağası. Hatice Turhan Sultan’ın baş ağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dârüssaâde ağalığına tayin

Abbas Bin Ahmed Bin Tolun

Abbas Bin Ahmed Bin Tolun

Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed Bin Tolun’un büyük oğlu. Fustat yakınlarında Abbâse’de doğdu. Annesi Sâmerrâ&

Abdülbaki Arif Efendi

Abdülbaki Arif Efendi

Türk devlet adamı, şairi, hattatı ve müzikçisi (İstanbul 1663-ay.y. 1713). Mahzen kâtibi Mehmet Efen- di’nin oğlu olan Abdülbaki Arif Efe

Abdullah Birri Efendi

Abdullah Birri Efendi

Türk devlet adamı (İstanbul 1743-ay.y. 1798). 1768 seferine katılan Abdullah Birri Efendi, 1775’te ser- halife oldu. Ziştovi (1791) ve Yaş (1

Ahi Evran

Ahi Evran

Ahi Evran 1171’de Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğdu. Asıl adı, Mahmud; lakabı, Şeyh Nasîru’d-din; künyesi, Ebu’l-Hakayık; nisbet adı ise Hoyî’dir. “Evren” ise daha çok menkıbevi bir isim olarak

Ahmet Kara

Ahmet Kara

(1870-1902) Türk, güreşçi. İlk dünya güreş şampiyonluğunu kazandı. Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Deliorman’

Ahmet Paşa I

Ahmet Paşa I

Türk devlet adamı ve komutanı (İstanbul 1700’e doğru- Bağdat 1747). Bağdat valisi Eyüplü Hasan Paşa’nın oğlu olan Ahmet Paşa onbeş

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (d. 1755, Hotin - ö. 14 Kasım 1808, İstanbul), II. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Astronom ve matematik bilgini olan Ali Kuşçu XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldi. Eğitimini de Semerkant’ta alan Ali Kuşçu’nun asıl adı Alâeddin Ali olmakla birlikte babası, Uluğ Bey’in “doğancıbaşı”sı olduğu için “kuşçu” lakabıyla...

Arslan Yabgu

Arslan Yabgu

Arslan (ارسلا) Bin Selçuk, Selçuklu hanedanının atası olan Selçuk Bey’in büyük oğludur (ö. 423/1032). Anado

Attilâ

Attilâ

395 yılında doğdu. Hun Devleti’nin kurucularından Muncuk’un oğludur. 434 yılında kardeşi Bledu ile birlikte İmparatorluğun başına geç

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi

Kimliği ve hayatı hakkındaki bilinenler kısıtlıdır. Ertuğrul Gazi’ye ilişkin ilk bilgiler, 15. yüzyıl başında yazılmaya başla

Gazneli Sultan Mahmut

Gazneli Sultan Mahmut

2 Kasım 971 tarihinde doğdu. Gazneli Mahmut genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği görevi

Gedik Ahmed Paşa

Gedik Ahmed Paşa

Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1477 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kökeni bilinmeme

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan

Sultan IV. Mehmed’in annesi olan Hatice Turhan Sultan Topkapı Sarayı’na cariye olarak girdi. On iki yaşındayken Rusya’dan tutsak olarak İstanbul’a getirilmiş Kösem Sultan’a hediye edilmiş ve onun tarafından haremde eğitilip yetiştirilmiştir.