Zafir Biadaillah

Zafir Biadaillah

Onikinci Fâtımî halifesi olan Zafir, 1133'te doğdu. 16 yaşında babasının yerine El Melik El Adil lakabıyla hükümdarlığa geçen Zafir Biadaillah, göreve başladığında kendini vezirler İbn-i Sallar ve Necmeddin bin Massal'ın çekişmesinin içinde buldu. Beş yıl gibi kısa bir süre görevde kalan Halife Zâfir, eski vezir İbn-i Sallar'ın yerine Necmeddin bin Massal'ı vezirlik görevine getirince Kahire'de iktidar çekişmesi başladı. İbn-i Sallar, sünni olduğu için Fatımi Devletinin haçlı istilasına karşı Büyük Selçuklu Devletinin Halep Atabeyi Nureddin Zengi'ye yardım etmesini istedi. Halife Zafir ise, onun bu tutumundan duyduğu rahatsızlık nedeniyle onu ortadan kaldırmak istedi. Kudüs'ü ve Akdeniz kıyısındaki pek çok şehri ellerinde tutan Haçlıların yeni hedefi Mısır idi. Yaşının genç olmasından dolayı tehdidin farkında olmayan Halife Zafir, kendisine karşı girişimlere öncülük ettiğine inandığı, eski veziri ve Ehl-i Sünnet itikadının şiddetli bir savunucusu olan İbn Sallar'ı, 1153 yılında Nasr b. Abbas'a öldürttü. Nasr bin Abbas'ı da, İbn-i Sallar'ı öldürmesi karşılığında vezirlik makamıyla ödüllendirdi. İbn Sallar'ın öldürülmesinden dolayı tahtına dönük tehditten kurtulduğunu düşünen halife Zafir, vezirlik makamı ile ödüllendirdiği katili Nasr'ı, öz babası Abbas'ı da öldürmeye teşvik etti. Tehlikeyi haber alan Abbas ile oğlunun arasını Usame isminde bir saray çalışanı bulmuştu. Babası ile sarayda bir ziyafet sofrasında buluşan Nasr, orada Halife Nasr'ı öldürmeye söz verdi. Zafir Biadaillah'ın, görevde uzun süre kalması mümkün olmadı. İbn-i Sallar'ı öldürerek halifenin istediğini yapan Nasr, babasına verdiği sözü tutarak 1154 yılında Halife Zafir'i öldürdü. Halifenin öldürülmesi Kahire halkının ayaklanmasına sebep oldu. Şehrin sokaklarında çatışmalar oldu. Vezir Nasr'ın çevresi dağıldı. Vezir Nasr, babası ile birlikte Suriye'ye kaçtı. Ancak yolda halifenin kız kardeşinin adamları tarafından yakalandı ve demir kafes içinde Kahire'ye gönderildi.

Kaynak: Fatimiler ve Fatimi Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ankara, Şubat 2016.