Müslümanların halifeleri

Abdülaziz

Abdülaziz

II. Mahmut’un oğlu ve Abdülmecit’in kardeşi olan Abdülaziz, 8 Şubat 1830’da doğdu. Kardeşi Abdülmecit’in hükümdarlığı döneminde

Abdullah B. Muhammed

Abdullah B. Muhammed

Abdullah b. Muhammed, Endülüs Emevi Devleti’nin yedinci emîridir. Cariye olan annesinin adı bir rivayete göre Bahar, başka bir rivayete göre

Abdülmecit

Abdülmecit

Babası II. Mahmut’un tahta oturduğu dönemde, 25 Nisan 1823’te doğan Abdülmecit, Avrupalı bir prens gibi yetiştirilen ilk şehzade oldu. Sar

Abdülmecit Efendi

Abdülmecit Efendi

Son Osmanlı halifesi olan Abdülmecit Efendi, 29 Mayıs 1868’de İstanbul’da doğdu. Abdülaziz’in halife unvanı alan son

Abdülmelik Bin Mervan

Abdülmelik Bin Mervan

646 yılında Medine’de doğdu. Çocukluğu İslam tarihinin en karışık döneminde geçti. 10 yaşında Hz. Osman’ın şehit edilişine tanık

Adid Lidinillah

Adid Lidinillah

Ondördüncü ve son Fatımi Halifesi olan Ebu Muhammed Abdullah, 1151’de Kahire’de doğdu. Onun dünyaya geldiği dö

Ali az-Zahir Billah

Ali az-Zahir Billah

20 Haziran 1005 yılında Kahire’de doğdu. Ali Abdül Hasan ya da Ebu Ma’d olarak da bilinir. Babası Fatımiler Halifesi el-Hakim bi-Emrillah, annesi Amina bin Abdullah bin el-Muizz Li-Dinillah’ın oğlu Abdullah’ın kızıdır...

Amir Biahkamillah

Amir Biahkamillah

Onuncu Fatımi halifesi olan Ebû Alî el-Mansûr b. el-Müstalî, 31 Aralık 1096’da doğdu. Genç yaşta vefat e

Aziz Billah

Aziz Billah

Fatımilerin beşinci halifesi olan Ebu Mansur Nizâr b. el-Muiz Lidînillâh, 955 yılında Mehdiye’de doğdu. 18 yaşında baba

Ebu Abbas El Seffah

Ebu Abbas El Seffah

İlk Abbasi halifesi olan Ebu Abbas El Seffah, kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte 718-726 yılları arasında Humeyme’de doğdu. Emeviler’e

Ebu Cafer El Mansur

Ebu Cafer El Mansur

İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mansur 23 Ağustos 714’te Humeyme’de dünyaya geldi. Ebu Cafer, küçüklüğünde Arap örfüne uyulara

Emin

Emin

Abbasi Devleti’nin altıncı halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed, 787 yılının Nisan ayında Bağdat’ta doğdu. Harun Reşid’in ikinci oğlu o

Faiz Biemrillah

Faiz Biemrillah

Onüçüncü Fatımi halifesi olan Faiz Biemrillah, 1150 yılında doğdu. Beklenmedik bir anda babasının öldürülme

Hadi İlel-Hak

Hadi İlel-Hak

Ebu Muhammed Musa El Hadi İlel-Hak, 764 yılında günümüzde Tahran yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan Rey’de doğdu. Babası Mehdi

Hafız Lidinillah

Hafız Lidinillah

Âmir Biahkamillah’ın arkasından varis bırakmadan ölümü, Fatımi Devletinde bir başka krizin çıkmasına neden ol