Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa

Türk veziri Edirne de 1776 yılında doğmuştur. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında (1806-1812) kendini gösterince zağarcıbaşılığa yükseltilen Ağa Hüseyin Paşa, Yeniçeri ağalığına getirilince (1823), yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırarak ya da sürerek, ocakta düzeni biraz olsun sağladı. Mahmut II tarafından vezirliğe yükseltildiyse de, yeniçerilerin ayaklanmasını engellemek için yeniçeri ağalığı görevinden alındı. Bursa ve İzmit valiliklerinde, Boğaz muhafızlığında bulunup, Asakiri Mansurei Muhammediye’nin başına getirildi. Osmanlı- Rus savaşında (1828-1829) Şumnu’yu savunurken, Rusların Tuna’yı geçişini engelleyemeyince, yerine Reşit Mehmet Paşa seraskerliğe atandı. Edirne valiliği yapıp, Mısır seferi komutanı olarak İbrahim Paşa’nın üstüne gönderildiyse (1832) de, yenildi. Vidin muhafızlığı yaparken öldü. Vidin de 1849 yılında öldü.