Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna’da doğdu. 23 Nisan 1804’te Akkâ’da öldü. Napoléon Bonaparte’a karşı Akkâ Kalesi’ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları yatıştırarak, çeyrek yüzyılı aşkın süre tam bir egemenlik kurmuştur.
Gençliğinde İstanbul’a giderek Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde bulundu. 1750’ye doğru Mısır’a giderek Kölemen beyi Abdullah’ın hizmetine girdi. Cidde yöresinde ayaklanan Bedevilere karşı yapılan çete savaşlarına katıldı. Abdullah Bey’in öldürülmesine misilleme olarak 70 kadar Bedeviyi öldürdü. Bu nedenle kendisine Arapçada "deve kasabı" anlamına gelen Cezzar lakabı takıldı. Daha sonra Beyrut ve Sayda hâkimi Emir Mansur’un ardından Şam muhafızı Osman Paşa’nın hizmetinde bulundu.
1775’te Zahir Ömer ayaklanmasının bastırılmasında büyük başarı gösterince Akkâ muhafızlığına, kısa bir süre sonra da vezirlik verilerek Sayda beylerbeyliğine getirildi. Lübnan, Ürdün ve Filistin’deki karışıklıkları yatıştırdı. Bu başarıları nedeniyle Şam beylerbeyliğine atandı. Napoléon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu1798’de Mısır’ı işgale başlayınca, Osmanlı Devleti Cezzar Ahmed Paşa’dan bölgede yığınak yapmasını istedi. Bu arada Bonapart, El-Ariş, Gazze ve Yafa’yı işgal etmiş, Mart 1799’da Akkâ önüne gelmişti. Ancak, iki aydan fazla süren kuşatma, Osmanlı donanması ve Nizam-ı Cedid ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa’nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Napoléon, 21 Mayıs 1799’da Akkâ’dan çekilmek zorunda kaldı. Cezzar Ahmed Paşanın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon’un "Akkada durdurulmasaydım, bütün Doğuyu ele geçirebilirdim!.." sözü kaydedilmiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise 1804’te ölümüne değin Akkâ beylerbeyliği görevini sürdürmüştür.