Abaza Hasan Paşa

Abaza Hasan Paşa

Türk veziri (öl. Halep 16(59). Eşkıya Haydaroğlu Mehmet’i ortadan kaldırınca Yeni İl Türkmen ağalığına getirilen Abaza Haşan Paşa, k

Abaza Mehmet Paşa

Abaza Mehmet Paşa

Türk veziri (öl. İstanbul 1634). Canbulatoğlu Ali Paşa’nın yanında yetişen Abaza Mehmet Paşa, Can- bulatoğlu’nun Kuyucu Murat Paşa’ya

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-

Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa

Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668’de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanı

Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa

Türk veziri Edirne de 1776 yılında doğmuştur. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında (1806-1812) kendini gösterince zağarcıba

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

26-27 Mart 1823 tarihinde bugünkü Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğmuştur. Asıl adı Ahmet olup Cevdet mahlası, İstanbul’da öğrenim

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna’da doğdu. 23 Nisan 1804’te Akkâ’da öldü. Napoléon Bonaparte’a karşı Akkâ Kalesi’ni savunmasıyla ünl

Mehmet Sait Paşa

Mehmet Sait Paşa

Yedisi II. Abdülhamit devrinde, ikisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde olmak üzere toplam dokuz kere sadaret makamına gelen Mehmet Sait Paşa (Kü