Ahmet Bin el-Hızır

Ahmet Bin el-Hızır

Batı Karahanlı hükümdarı (öl. 1095). Tahta çıkınca (1081 ’e doğru) ulemayla ters düşen Ahmet Bin el-Hızır, ulemanın çağrısıyla üstüne gelen Büyük Selçuklu Sultan’ı Melikşah’a tutsak düştü. İsfahan’a götürülüp (1089), bir süre sonra serbest bırakıldıysa da, yargılandı ve idam edildi.