Ahmet Han

Altınordu hanlığının son hükümdarı (öl. 1481). Küçük Muhammet Han’dan sonra tahta çıkan (1445) Ahmet Han, Timur’un seferleri sonucu güçsüz düşen hanlığına güç kazandırmaya çabaladı. Vergi göndermeyen Moskova Prensliği’neseferler (1455,1461 ve 1465)düzenleyerek, Moskova’yı ateşe verdiyse de, başkenti Tahtili’nde (Saray) çıkan ayaklanmalar nedeniyle gerçek bir başarıya ulaşamadı. Bu arada Kefe (1475) ve Azak kalelerinin Osrnpnlıların eline geçmesinden sonra, OsmanlIlarla iyi geçinmek için çaba harcadı. Leh kralı Kazimi- erz IV ile Ruslara karşı ortak harekâta giriştiyse de, Leh kralı verdiği sözleri tutmayınca seferden pek bir şey elde edemedi (1480) ve Don kıyısında kışı geçirirken, Şeybani hükümdarı İbak Han’ın yaptığı bir baskında öldü (1481 ).ÜIkenin birliğini sağlayabilecek bir han bulunamadığı için Altınordu devleti yıkıldı.