Ahmet Salih Çebi

Ahmet Salih Çebi

1332 (1916) yılında Sürmene’de doğan Çebi, 1936 yılın­da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Erzu­rum’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtay Rapor­törlüğü yaptıktan sonra, 1966 yılında Yargıtay Üyeliğine ve bu görevde iken Yüksek Hâkimler Kurulunun önce Yedek, sonra Asıl Üyeliğine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 13.6.1974’te Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Çebi, 14.5.1981’de emekliye ayrılmış, 26.11.1996’da ve­fat etti.