Ahmet Teküdar Han

Ahmet Teküdar Han

İlhanlı hükümdarı (? 1247-? 1284). Abaka Han’ın kardeşi olan Abaka Han ölünce (1282) tahta çıkan Ahmet Teküdar Han, İslâm dinini kabul ederek Ahmet adını aldı. Kendisine karşı çıkan kardeşini öldürtüp, ayaklanan (1284) yeğeni Argun’u yenerek tutsak aldı ve bir kaleye hapsettirdi. Argun’u öldürmekle görevlendirdiği Akboğa Celayir’in Argun’la anlaşması üstüne, yenildi ve öldürüldü.