Süleyman Ateş

Süleyman Ateş

31 Ocak 1933 tarihinde Elazığ Merkez Tadım Köyünde doğdu. On yaşında hıfzını tamamladı. 1953 yılında dışardan İlkokulu bitirerek Elazığ İmam-Hatip Okulu’na girdi. 1960 yılı Haziran döneminde İmam-Hatip Okulunu, aynı yılın Eylül döneminde de Elazığ Lisesini bitirip Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Talebeliği sırasında dört yıl İmam-Hatiplik yaptı. 1964 de İlahiyat Fakültesini bitirdi , kısa bir dönem İmam-Hatip Okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1965 yılında Tefsir Kürsüsünde asistan oldu. 1968 yılında Doktor olan Ateş, aynı kürsüde görevine devam ederken Irak ve Mısır da araştırma yaptı. 1973 yılında Doçent oldu.

16/04/1976 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına atanan ATEŞ, 1978 yılında fakültedeki görevine dönerek 1979 yılında Profesör oldu. 1979 yılında Almanya Bochum Ruhr Üniversitesinde sahasında araştırma yaptı.

Suudi Arabistan ve Cezayir ’de Üniversitelerde Tefsir ve Tasavvuf dersleri okuttu. Yurda dönüşünde 19 Ünv. İlahiyat Fakültesi Temel İslami ilimler Bölüm başkanlığına getirildi.Telif, terceme, edisyonkritik olmak üzere altmışı aşkın eser vermiş olan Süleyman ATEŞ "Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri" adlı 12 ciltlik eseri yirmi bir yıllık çalışmanın ürünüdür.

Sırri mahlası ile şiirler de yazan ATEŞ, Temmuz 1995 tarihinden beri İstanbul Ünv. İlahiyat Fakültesinde Temel İslami İlimler Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Onikici Diyanet İşleri Başkanıdır.