Yahya Akengin

Yahya Akengin

(1946 - ): Şair, yazar. Bayburt’ta doğdu. Erzurum İlköğretmen Okulunu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi (1967). Çeşitli yerlerde Türkçe öğretmenliği yaptı. TRT Ankara Radyosu şube müdürlüğünde bulundu. İLESAM ve TÜRKSAV’ın genel başkanlıklarını yürüttü.

Şiirlerinde gelenekçi bir çizgi takip etti. Hisar dergisinde çıkan şiir ve yazıları ile tanındı. Romanlar ve oyunlar yazdı.

Şiirleri: İstersen (1969), Akşamla Gelen (1973), Çağ Sürgünü (1977), Saatler ve Çehreler (1982), Ötelerden (1986), Kimselere Anlatamadım (1988), Sözümüz Var (1994), Aşkta Bereket Var (1998), Eylül Kuşatması (2001). Romanları: Özlem Yokuşları (1981), Dönüş Acıları (1983), Yaralı Dağlar (1987), Oğuz Dede (1991), Sarkaç (2000). Oyunları: Enver Paşa ve Büyük Ümitler (1985), Eski Çarıklar-Aile Bağları (İki oyun, 1987). Hatıraları: Siyasetnâme ya da Bir Seçim Hikâyesi (1996).