Din adamları

Said Nursi

Said Nursi

1878de, Bitlisin Hizan ilçesinin Nurs köyünde doğdu. Babası, yörede sufi olarak tanınan Mirza Bey, annesi ise Nuriye Hanımdır. Ağabeyi Abdul