Din adamları

Molla Fenari

Molla Fenari

Tam adı Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenari’dir. Biyografik kaynaklara göre 751/1350 yılında dünyaya gelen Molla Fenari’ni