Endülüs Emevi halifeleri

Abdullah B. Muhammed

Abdullah B. Muhammed

Abdullah b. Muhammed, Endülüs Emevi Devleti’nin yedinci emîridir. Cariye olan annesinin adı bir rivayete göre Bahar, başka bir rivayete göre

I. Abdurrahman

I. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu Abdurrahman b. Muaviye, 731 yılında, Suriye’nin Kınnesrin vilayetinde Deyr-i Hanna köyünde doğdu. Annes

I. Hakem

I. Hakem

771 senesinde doğdu. Annesi Zuhruf isminde İspanyol bir cariye idi. Babası Hişam’ın ölmesi üzerine yirmi altı yaşının içindeyken kendisi

I. Hişam

I. Hişam

Abdurrahman b. Muaviye’nin oğlu Hişam, 756 yılında, Kurtuba’da doğdu. Babasının vefat haberini aldığında valiliğini yaptığı Maride

I. Muhammed

I. Muhammed

Endülüs Emevi Devleti’nin beşinci emîri I. Muhammed, 823 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Annesi Buheyr isminde bir cariye idi. Babasın

II Muhammed

II Muhammed

III. Abdurrahman’ın torunu olan Muhammed b. Hişam, 1009 yılında gerçekleşen ayaklanma ile halifelik görevini üstlendi. Amirîler Dönemi’n

II. Abdurrahman

II. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nin dördüncü emîri II. Abdurrahman 792 yılında Tuleytula’da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Emîrliğe geçmeden ö

II. Hakem

II. Hakem

Endülüs Emevi Devleti’nin ikinci halifesi Hakem b. Abdurrahman, 915 yılında Kurtuba’da doğdu. Veliahtlığı sırasında ordu komutanlığı

II. Hişam

II. Hişam

Endülüs Emevi Devleti’nin üçüncü halifesi olan Hişam b. Hakem, 965 yılında Kurtuba’da doğdu. Babasının, kendisini veliaht tayin etmesi

III. Abdurrahman

III. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nde halife unvanını kullanan ilk hükümdar III. Abdurrahman oldu. 7 Ocak 891’de Kurtuba’da doğan Abdurrahman’a hal

III. Hişam

III. Hişam

Endülüs Emevi Devleti’nin son halifesi olan Hişam b. Muhammed, 974 yılında doğdu. Endülüs Emevi Devleti’nin ilk halifesi unvanını kullan

III. Muhammed

III. Muhammed

III. Muhammed, Hammudi hâkimiyetine son veren Kurtuba’daki ayaklanmanın ardından halk temsilcilerinin, ileri gelenlerin, komutanların halife se

IV. Abdurrahman

IV. Abdurrahman

Endülüs Emevileri’nin altıncı halifesi olan Abdurrahman El Murtaza b. Muhammed, 978 yılında Kurtuba’da doğdu. Onun halifelik görevini üst

Münzir B. Muhammed

Münzir B. Muhammed

Endülüs Emevi Devleti’nin altıncı emîri Münzir b. Muhammed 844 yılında doğmuştur. Annesinin ismi Aylo’dur. 886 yılında 42 yaşında ta

Süleyman B. Hakem

Süleyman B. Hakem

Süleyman B. Hakem Emevi Hanedanı’ndan Hişam’ın yeğeni idi. Amcasının başarısız isyanına katılmış, bu isyandan sonra Berberilerle bir