Fatimi halifeleri

Zafir Biadaillah

Zafir Biadaillah

Onikinci Fâtımî halifesi olan Zafir, 1133'te doğdu. 16 yaşında babasının yerine El Melik El Adil lakabıyla hükümdarl