Necla Sertel

Necla Sertel

Üsküdar Doğancılar Mahallesi’nde 1901 senesinde doğdu. Babası Hazine-i Hassa muhasebecisi Kadri Bey, annesi de Bağdat mollasının kızı Ayşe Sıdıka Hanım’dır.

Neyyire Neyir

Neyyire Neyir

1902 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Münire Eyüp Ertuğrul’dur.

Nihat Alptuğ Altınkaya

Nihat Alptuğ Altınkaya

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’de doğdu. Karabük Demir Çelik Lisesi’nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü’nde iki sene profesyonel vo