Abdulbaki Erol

Abdulbaki Erol

2 Mayıs 1949 tarihinde, Adıyaman'ın Menzil köyünde doğdu. İlk eğitimini babası Abdulhakim el-Hüseyniden ve Molla Dervişten aldı.

Henüz küçük yaşlarında verem hastalığına yakalandı ve eğitimine Siirt ile Van'daki medreselerde devam etti. Daha sonraki yıllarda tedavisi için babası tarafından Ankara'ya gönderildi.

Babası tarafından Van'da hem ilim tahsil etmek hem de insanlara irşad etmek üzere vazifelendirildi. Kısa zamanda etrafında kalabalık gruplar oluşmaya başladı ve kendisini istemeyen kimseler aralarında imza toplayıp yüzbaşıya teslim etti. Abdulbaki el-Hüseynî (Abdulbaki Erol), bunun sonucunda 30 gün boyu hapis yatmak zorunda kaldı. Molla Ahmed, bu haberi Abdulhakim el-Hüseyni’ye ulaştırmaya çekindi ve dayısı Sıtkı'ya iletti. Dayı Sıtkı, Abdulhakim el-Hüseyniye haber verdiğinde: Bundan daha büyük nimet ne olabilirdi ki? Kaldı ki bu kutlu yolda İmâm-ı Rabbânî, Şahı Nakşibend, Abdulkadir Geylani, Şah-ı Hazne gibi nice sadatlar çile çekmişler gelin şükredelim. Zaten bu hadiseyle sadatlara mutabaat olmuş. Nasıl ki başkaları suç işlediğinde tevkif edilip ceza yiyorsa oğlum da Allah yolunda tevkiv edilip nezaret altına alınmıştır. Dolayısı ile ne kadar şükretsek azdır." cevabını aldı. Abdulhakim el-Hüseyni, bu durumda üzülecek bir şey olmadığını dile getirdi.

Abdulhakim el-Hüseyni, 1972 yılında vefat etti ve oğlu Abdulbaki el-Hüseynî, uzun süre bu durumun etkisinden kurtulamadı. Bu sebeple irşad vazifesini devralan Muhammed Raşid Efendiye intisap etmesi 21 gün gecikti, 21. günün sonunda Muhammed Raşid Efendi Seyyid Abdulbaki, otur. diyerek kendisine tarikat verdi.

Abdulbaki el-Hüseynî, evlatlarına hitaben: Eğer benim evlatlarımsanız bana itaat etmeyin, bu zata itaat edin benden bir şey sormayın. dedi ve evlatları ile mürşidi arasından kendisini çıkarttı. Abdulbaki el Hüseyni, üvey abisi olan Raşid Efendiye tam teslimiyet duydu ve irşad vazifesinde en büyük destekçisi oldu.

Muhammed Raşif Efendi vefat ettikten sonra Abdulbaki el-Hüseynî, Menzil dergâhında irşad halkasını devraldı.

Menzil tarikatı lideri, 12 Temmuz 2023 tarihinde vefat etti.

Kaynak: Huzeyfe Mıdık, Menzil Nakşîliğinde Tasavvufi Ritueller, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2019.