Müslümanların halifeleri

Süleyman B. Hakem

Süleyman B. Hakem

Süleyman B. Hakem Emevi Hanedanı’ndan Hişam’ın yeğeni idi. Amcasının başarısız isyanına katılmış, bu isyandan sonra Berberilerle bir

Süleyman Bin Abdülmelik

Süleyman Bin Abdülmelik

Abdülmelik b. Mervan’ın ikinci oğlu olan Süleyman b. Abdülmelik, 675 yılında Medine’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Bâdiye’de