Müslümanların halifeleri

Ubeydullah el-Mehdi

Ubeydullah el-Mehdi

Fatimilerin ilk halifesi olan Ubeydullah El Mehdi, 873 yılında İsmailîlerin kendilerine karargâh yaptıkları Selemiye’de doğdu.