Müslümanların halifeleri

I.  Mahmut

I. Mahmut

Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında yenilgiyi kabul ettiği en önemli belge olan Karlofça Antlaşması’nı imzalayan hükümdar olarak tari

I. Abdülhamit

I. Abdülhamit

III. Ahmet’in hükümdar olan ikinci oğlu olan I. Abdülhamit, 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lale Devri hükümdarı olarak anılan

I. Abdurrahman

I. Abdurrahman

Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu Abdurrahman b. Muaviye, 731 yılında, Suriye’nin Kınnesrin vilayetinde Deyr-i Hanna köyünde doğdu. Annes

I. Ahmet

I. Ahmet

Osmanlı Devleti’nin 14. hükümdarı olan I. Ahmet, babasının Manisa sancak beyliği sırasında 28 Nisan 1590 tarihinde doğdu. 1596

I. Hakem

I. Hakem

771 senesinde doğdu. Annesi Zuhruf isminde İspanyol bir cariye idi. Babası Hişam’ın ölmesi üzerine yirmi altı yaşının içindeyken kendisi

I. Hakim

I. Hakim

Tam adı Ebul Abbas Ahmet el-Hâkim bi-Emrillah’tır. Memlûkler’in ikinci halifesi olan I. Hâkim’in asıl adı Ahmet, künyesi Ebul Abbas’t

I. Hişam

I. Hişam

Abdurrahman b. Muaviye’nin oğlu Hişam, 756 yılında, Kurtuba’da doğdu. Babasının vefat haberini aldığında valiliğini yaptığı Maride

I. Mervan Bin Hakem

I. Mervan Bin Hakem

Yeğeni II. Muaviye’nin vefatı üzerine, 684 yılında halifelik bürdesini giyen Mervan b. Hakem, 624 yılında Mekke’de doğdu. Mervan, Hz. Muh

I. Muhammed

I. Muhammed

Endülüs Emevi Devleti’nin beşinci emîri I. Muhammed, 823 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Annesi Buheyr isminde bir cariye idi. Babasın

I. Mustafa

I. Mustafa

Osmanlı Devleti’nin 15’inci hükümdarı olan I. Mustafa, babası III. Mehmet’in Manisa sancak beyliği sırasında 1592 y

I. Mustasim Billah

I. Mustasim Billah

Asıl adı Zekeriya ve künyesi Ebu Yahya’dır. I. Vasık Billah İbrahim’in oğlu, II. Vasık Billah’ın kardeşidir. Kimi belgelerde lakabı M

I. Müstekfi Billah

I. Müstekfi Billah

Mısır’daki üçüncü Abbasi halifesi olan Süleyman b. Ahmet Ebü’l Rebi el-Müstekfi Billah, 3 Nisan 1284 tarihinde Kahire’de doğdu. Künye

I. Mutezid

I. Mutezid

Tam adı el-Mutezid Billah Ebu’l Feth Davud b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Feth’tir. I. Mütevekil Alellah’ın halife olan ikinci oğludur.

I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

Halifelik unvanını Osmanlı Devleti’ne kazandıran I. Selim, 1470 yılında babası II. Bayezid’in sancakbeyi olarak bulunduğu Amasya&r

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Döneminde Batılı yazarlar tarafından “Muhteşem” ve “Büy&u