A. Vahap Akbaş

A. Vahap Akbaş

2 Mayıs 1954 yılında Batman’da doğdu. Batman Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (19

Ahmed Arif

Ahmed Arif

23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır’ın Suriçi ilçesi Hançepek semtinde doğdu. Asıl adı Ahmed Hamdi Önal’dır. Şiirlerini ilk yazdığı z

Ahmed Şevkî

Ahmed Şevkî

1868 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de, Hidiv İsmail Paşa’nın sarayında doğdu. Asıl adı Ahmed Şevkî b. Ali b. Ahmed Şevkî’dir. Soyu Arap, Türk ve Çerkezlere dayanmaktadır.

Âşık Veysel Şatıroğlu

Âşık Veysel Şatıroğlu

1965 yılına gelindiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel bir kanun çıkararak Veysel’e, “Anadilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü” 500 lira aylık bağladı.