Naîmâ

Naîmâ

1655’te Halep’te doğdu. Asıl adı Mustafa olup mahlası Na’îm’dir. Şiirlerinde genellikle Na’îm mahlasını kullanmakla beraber, Divan şiirinde çoğu zaman rastlanılan Farsça ünlem ekiyle Naîmâ şeklinde kullandığı da görülmektedir.