Şeyhülislamlar

Mehmed Zeynelabidin Efendi

Mehmed Zeynelabidin Efendi

6 Kasım 1667 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Manisalı Anadolu kazaskeri Ak Mahmud Efendi’dir. Dedesi de ilmiye sınıfına mensup

Muhammed Ebülhüda es-Sayyâdi er-Rifâî

Muhammed Ebülhüda es-Sayyâdi er-Rifâî

1850 yılında Hama ile Halep arasındaki Maarretünnu’mân kasabasının Hânşeyhûn köyünde doğdu.

Mustafa Sabri Efendi

Mustafa Sabri Efendi

22 Haziran 1869 tarihinde Tokat’ta doğdu. Tahsil hayatına memleketinde başladı ve 10 yaşındayken hafız oldu. Kayseri’de Divrikli Mehmed Efendi’den ders aldı, İstanbul’da Meşihat’ta da talebelik yaptı.