Abdımambet Sariyev

Abdımambet Sariyev

Abdımambet Sariyev, (1957) Abdımambet Sariyev, 1957 yılında Oş ili Toktogul ilçesine bağlı Cetigen köyünde doğdu. Kırgız Devlet Ünive

Abdımanap Caparkulov

Abdımanap Caparkulov

Abdımanap Caparkulov, ( 1949). Bazarkorgon ilçesine bağlı Köktondu köyünde doğdu. 1978 yılında Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji Fak

Abdimital Kamalov

Abdimital Kamalov

Abdimital Kamalov, 1940 yılında Oş ili Nookat ilçesine bağlı Kökbel köyünde doğdu. 1959 yılında liseyi, 1964 yıılnda Kırgız Devlet

Abdırahman Alımbayev (Bayas Tural)

Abdırahman Alımbayev (Bayas Tural)

Abdırahman Alımbayev (Bayas Tural), 1956 yılı Aksı ilçesinin Avastim köyünde doğdu. 1986 yılı Kırgız Devlet Ulusal Üniversitesinin T

Abdiraştın Caraskanı

Abdiraştın Caraskanı

(1948 – 2001) Kızılorda vilâyeti Aral ilçesindeki Akaşatav’da doğdu. Almatı’da öldü. Kazmuv’ın Basın-Yayın Fakültesi’ni

Abdırasul Kılıçev

Abdırasul Kılıçev

Abdırasul Kılıçev, 1919 yılında Narın diyarının Orto-Saz köyünde doğdu. Abdrasul, köy okulunu bitirdikten sonra 1939 yılında Bişke

Abdırasul Toktomuşev

Abdırasul Toktomuşev

Abdırasul Toktomuşev, 1912 yılında Kemin ilçesine bağlı Törtkül köyünde doğdu. Anne babasız kalan Abdrasul, 1922 yılından itibaren

Abdıreşit Berdibayev

Abdıreşit Berdibayev

Abdıraşit Berdibayev, (1916 – 1980) Çüy ilinin Cayıl ilçesine bağlı Maltabar köyünde doğdu. Genç yaşında gözleri kör olduğu i

Abdolla Cumağaliulı

Abdolla Cumağaliulı

(1915 – 1942), Oral vilayetinin (önceki Batı Kazakistan) Cımpiytı ilçesindeki Karl marks yerleşim yerinde doğdu. Önce kendi köyünde oku

Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı

Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı

Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı (1858-1913) Karanogay’ın Bin kabilesinin As soyundandr. O, 1858 yılında fakir bir ailede doğup, 1913 yı

Abdul-Vahap Süleymanov

Abdul-Vahap Süleymanov

(Yahsay, 1909) Sovyet devri Kumuk edebiyatının gelişmesine büyük katkı sağlayan görkemli Kumuk şairi ve dramaturgu Abdul-Vahap Süleyman

Abdulah Bin Muaviye

Abdulah Bin Muaviye

Ca’fer-i Tayyar’ın oğlunun torunu ve Cenâhîyye hareketinin lideri kabul edilen Alevî reisi. Doğumu ve hayatının ilk dönemi hakkında

Abdülahadün Nurî

Abdülahadün Nurî

1604 yılında Sivas’ta doğdu. Halvetî şeyhlerinin önde gelenlerindendir. Şeyhiyle beraber İstanbul’a gelerek öğrenimini tamamladı. Midil

Abdülbaki Ârif

Abdülbaki Ârif

1633 yılında İstanbul'da doğdu. Müderrislik yaptı. Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerlik

Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı

12 Ocak 1900’de İstanbul’un Sultanahmet semtinin Kâtip Sinan Mahallesi’nde Kıyâmi İzzet Mustafa’nın ve Aliye Şöhret Hanım’ın oğlu