Zahir Biemrillah

Zahir Biemrillah

Otuz beşinci Abbasi halifesi olan Ebu Nasır Muhammed b. El Nasır, 1176 yılında Bağdat’ta doğdu. Babasının vefatı üzerine 1225 yılında halifelik makamına geçti. Nasır Lidinillah, 1189’da, halefi olarak büyük oğlu Muhammed’i göstermişti. Fakat daha sonra kararında küçük oğlu Ali lehine değişiklik yaptı; ancak bu oğlu 1216 yılında ölünce ve başka erkek vâris de kalmadığından, tekrar eski kararına dönmek zorunda kaldı. Zahir Biemrillah’ın çocukluğu babasının baskısı altında geçti. Babasından habersiz hiçbir şey yapmasına müsaade edilmedi. Babasının ölümünden sonra, Zahir Biemrillah lakabıyla halifelik tahtına çıktı. Zahir’in halifeliği ancak 9 ay 14 gün sürdü. 11 Temmuz 1226’da vefat ettiğinde kendisine büyük oğlu Mustansır Billah halef oldu. Tarihçiler, Zahir’i, yüksek ahlaki meziyetleri dolayısıyla hayırsever ve halim bir kişi olarak kaydetmişlerdir. Dindarlığı sebebiyle meşhur Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz’le mukayese edilmiştir. Ancak siyasi bakımdan -babasının gölgesinde uzun süre kalmasından ötürü- tahta çıkışından önce olduğu gibi halifeliği zamanında da çok silik kaldı ve Abbasi Devleti’nde hiçbir iz bırakamadan vefat etti. 

Kaynak: Abbasiler ve Abbasi Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ocak 2017, Ankara.