Memlük halifeleri

Mutazıd Billah (Memlük)

Mutazıd Billah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Ebûbekir b. Süleyman Ebü’l-Feth el-Mu’tazıd Billah Ebû Bekr b. Süleyman, 1352 yılında halifelik görevine getirild

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Muhammed b. Ebubekir Ebu Abdullah, 1345’de Kahire’de doğdu. Künyesi Ebu Abdullah’tır. Mart 1362’de babası Mu’taz