Memlük halifeleri

I. Hakim

I. Hakim

Tam adı Ebul Abbas Ahmet el-Hâkim bi-Emrillah’tır. Memlûkler’in ikinci halifesi olan I. Hâkim’in asıl adı Ahmet, künyesi Ebul Abbas’t

I. Mustasim Billah

I. Mustasim Billah

Asıl adı Zekeriya ve künyesi Ebu Yahya’dır. I. Vasık Billah İbrahim’in oğlu, II. Vasık Billah’ın kardeşidir. Kimi belgelerde lakabı M

I. Müstekfi Billah

I. Müstekfi Billah

Mısır’daki üçüncü Abbasi halifesi olan Süleyman b. Ahmet Ebü’l Rebi el-Müstekfi Billah, 3 Nisan 1284 tarihinde Kahire’de doğdu. Künye

I. Mutezid

I. Mutezid

Tam adı el-Mutezid Billah Ebu’l Feth Davud b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Feth’tir. I. Mütevekil Alellah’ın halife olan ikinci oğludur.

I. Vasık

I. Vasık

Asıl adı İbrahim ve künyesi Ebu İshak’tır. Hâkim Biemrillah tarafından veliaht ilan edilen ancak ondan önce vefat eden Müstemsik Billah’

II. Hakim Biemrillah

II. Hakim Biemrillah

Asıl adı Ahmed ve künyesi Ebül Abbas’tır. Sultan Kalavun tarafından ailesi ile birlikte Kus şehrine sürgüne gönderilen Halife Müstekfi Bi

II. Müstekfi

II. Müstekfi

Tam adı el-Müstekfi Billah Ebu’r Rebi Süleyman b. El-Mütevekkil, künyesi Ebu’r Rebi’dir. Mütevekkil Alellah’ın halifelik gömleğini gi

II. Mütevekkil

II. Mütevekkil

Tam adı el-Mütevekkil Alallah Ebu’l İzz Abdülaziz b. Yakub b. el-Mütevekkil, künyesi Ebu’l İzz’dir. 1426 yılında doğmuştur. Babasın

II. Vasık Billah Ömer

II. Vasık Billah Ömer

Tam adı Ebu Hafs Umar el-Vasık Billah es-Sani, künyesi Ebu Hafs’tır. I. Vasık Billah İbrahim’in oğludur. Ona halifelik yolunu açan olaylar

III. Mütevekkil

III. Mütevekkil

Tam adı el-Mütevekkil Alallah Cafer bin Muhammed el-Mutasım’dır. Babası Müstemsik Billah’ın kendisi lehine hilafetten ayrılması üzerine,