Memlük halifeleri

Müstain Billah (Memlük)

Müstain Billah (Memlük)

Tam adı el-Müstain Billah Ebu’l Fazl el-Abbas el-Mütevekkil ve künyesi Ebu’l Fazl’dır. Mütevekkil Alellah’ın halifelik görevini üstle

Müstansır Billah

Müstansır Billah

Mısır’daki Memlûk Devleti himayesindeki ilk Abbasi halifesi olan Ahmet b. Muhammed Ebul-Kasım el-Esmer el-Müstansır-Billah, 35’inci Abbasi h

Müstemsik Billah

Müstemsik Billah

Tam adı el-Müstemsik Billah Ebu’s Sabr Yakub, künyesi Ebu’s Sabr’dır. Babası II. Mütevekkil Alellah, annesi II. Müstekfi Billah’ın kı

Müstencid

Müstencid

Tam adı el-Müstencid, Ebu’l Mehasin Yusuf b. el-Mütevekkil, künyesi Ebu’l Mehasin’dir. I. Mütevekkil Alellah’ın halifelik makamına gele

Mutazıd Billah (Memlük)

Mutazıd Billah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Ebûbekir b. Süleyman Ebü’l-Feth el-Mu’tazıd Billah Ebû Bekr b. Süleyman, 1352 yılında halifelik görevine getirild

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mütevekkil Alellah (Memlük)

Mısır Abbasi halifesi Muhammed b. Ebubekir Ebu Abdullah, 1345’de Kahire’de doğdu. Künyesi Ebu Abdullah’tır. Mart 1362’de babası Mu’taz