Osmanlı padişahları

IV. Mustafa

IV. Mustafa

Darbe dönemi hükümdarı da denebilecek IV. Mustafa, 8 Eylül 1779’da doğdu. I. Abdülhamit’in oğlu olan IV. Mustafa, rahat bir çocukluk ve g

Orhan  Gazi

Orhan Gazi

Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan Orhan Bey, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğludur. 1281

Osman Gazi

Osman Gazi

Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biri olan Osman Bey, 1258 yılında Söğüt’te doğdu. Osman Bey’in diğer kard

V. Mehmet (Sultan Reşat)

V. Mehmet (Sultan Reşat)

Abdülmecit’in üçüncü oğlu olan Reşat, 2 Kasım 1844’te doğdu. Babasının padişahlığı döneminde dünyaya geldiği için, rahat bir ç

V. Murat

V. Murat

Osmanlı Devleti’ni çağın gereklerine göre yapılandırmayı hedefleyen Padişah Abdülmecit’in oğlu olan V. Murat, 22 Eylül 1840’ta doğd

VI. Mehmet (Vahdettin)

VI. Mehmet (Vahdettin)

Türk tarihinin en çok tartışma konusu olan Vahdettin, 4 Ocak 1861’de doğdu. Abdülmecit’in tahta çıkan dördüncü oğlu olan ve henüz ya