Hz. Ali

Hz. Ali

600 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur. Beş yaşından itibaren Hz.

Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebû Bekir

574 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Anne ve babasının mensup olduğu Teym Kabilesi’nin soyu Mürre b. Kâ’b’

Hz. Hasan

Hz. Hasan

1 Mart 625’te Medine’de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, ona cahiliye dönemind

Hz. Ömer

Hz. Ömer

584 yılında Mekke’de doğdu. İslam öncesi hayatına ilişkin detaylı bilgi olmamakla birlikte gençliğinde babasının develerin

Hz. Osman

Hz. Osman

577 yılında Tâif’te doğdu. Emevi kabilesine mensuptur. Babası Affan, Mekke’nin en zengin tüccarlarındandı. O da Mekkeli b