A. Vahap Akbaş

A. Vahap Akbaş

2 Mayıs 1954 yılında Batman’da doğdu. Batman Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (19

Ahmed Arif

Ahmed Arif

23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır’ın Suriçi ilçesi Hançepek semtinde doğdu. Asıl adı Ahmed Hamdi Önal’dır. Şiirlerini ilk yazdığı z

Ahmed Şevkî

Ahmed Şevkî

1868 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Kahire’de, Hidiv İsmail Paşa’nın sarayında doğdu. Asıl adı Ahmed Şevkî b. Ali b. Ahmed Şevkî’dir. Soyu Arap, Türk ve Çerkezlere dayanmaktadır.

Âşık Veysel Şatıroğlu

Âşık Veysel Şatıroğlu

1965 yılına gelindiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel bir kanun çıkararak Veysel’e, “Anadilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü” 500 lira aylık bağladı.

Banu Sancak

Banu Sancak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Biriminde 22 yıl görev yaptı. 2020 yılında emekliye ayrıldı. Töre, Herfene, Biat, Kümbet dergilerinde şiir, makale ve denemeleri yayımlandı.

Fatma Şengil Süzer

Fatma Şengil Süzer

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve liseyi Eskişehir’de okudu. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Eskişehir

İbrahim Sadri

İbrahim Sadri

(1963 - ): Şair, yazar. İstanbul’da doğdu. Kasımpaşa Lisesinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okudu.

Metin İlkin

Metin İlkin

İlkin, içinde yaşadığı toplumun işçi sınıfının ve sıradan insanlarının gündelik sorunlarını kendine konu edindi. Gözlem yeteneği ile gerçekçi bir şekilde betimlediği bu insanları ve yaşamlarını yalın bir dille aktardı.

Mevlana İdris Zengin

Mevlana İdris Zengin

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

Muhammet Mehdi Erdoğmuş

Muhammet Mehdi Erdoğmuş

1984 yılında Diyarbakır, Sur İçi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da, lise eğitimini Ankara’da, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesinde tamamladı.

Mustafa Nurullah Celep

Mustafa Nurullah Celep

İslam coğrafyasındaki savaşlar onun şiirinin merkezini oluşturdu. Bu savaşlara Kur’anî bir bilinçle ve Müslüman duyarlılığıyla yaklaştı. Amerika ve İsrail’e eleştirilerde bulundu.

Naîmâ

Naîmâ

1655’te Halep’te doğdu. Asıl adı Mustafa olup mahlası Na’îm’dir. Şiirlerinde genellikle Na’îm mahlasını kullanmakla beraber, Divan şiirinde çoğu zaman rastlanılan Farsça ünlem ekiyle Naîmâ şeklinde kullandığı da görülmektedir.

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal

Şiirlerinde de yaşamında da iman, en önemli dinamik unsurlardan biridir. Bu durum, bireysel seçimleri ile ortaya koyduğu yaşamında ve kendi somut kişiliğinde görülmektedir.

Şeyhülislam Yahya

Şeyhülislam Yahya

İstanbul'da 1561 yılında doğdu. Babası III. Murat devrinde şeyhülislamlık yapmış olan Bayramzade Zekeriya Efendi’dir.

Ümit  Zeynep  Kayabaş

Ümit Zeynep Kayabaş

Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. Şiirleri Hece, Yedi İklim, Bir Nokta, Mühür, Yolcu, Mor Taka gibi çeşitli dergilerde; yazı çalışmaları