Rakım Çalapala

Rakım Çalapala

(1909 – 28 Kasım 1995): Yazar, yayıncı. Tam adı Mehmet Rakım Çalapala’dır. İstanbul’da doğdu. İstanbul Lisesini ve Ankara Hukuk Fakült

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson (25 Mayıs 1803 - 27 Nisan 1882) ABD’li düşünür, yazar. Amerikan transandantalizminin en önemli temsilcidir. 1803 yılınd

Ramazan Cengiz Derdiman

Ramazan Cengiz Derdiman

Uludag universitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi’nde anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı derslerini veren misafir öğretim görev

Ramazan Dikmen

Ramazan Dikmen

(5 Şubat 1956 - 10 Nisan 1997): Yazar. Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyünde doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesini ve A.

Ramazan Gökalp Arkın

Ramazan Gökalp Arkın

(1914 - ): Şair, gazeteci, yayıncı. Balıkesir’de öğretmen okulunu (1936) ve Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1940). Mersin ve

Ramazan Kaplan

Ramazan Kaplan

20 Kasım 1951 yılında Isparta’da doğdu. Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu (1970), Maraş Lisesini (1972) ve A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakü

Ramazan Teknikel

Ramazan Teknikel

20 Mart 1955 tarihinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu ilçede, Besni Öğretmen Okulu’nu (1973), Anad

Ramî Mehmed Paşa

Ramî Mehmed Paşa

(1654- 1707): Şair. İstanbul’da doğdu. Reisülküttaplık kaleminde yetişti. Ünlü şair Nâbî’nin yakınında bulundu. 1696’da Reisülkü

Raşid Mehmed

Raşid Mehmed

(?- 1735): Şair, münşi. İstanbul’da doğdu. Müderrislik etti. 1714’de vak’anüvisliğe getirildi. Haremeyn müfettişliği, Halep ve İstan

Râsih

Râsih

(? - 1776): Divan şairi. Balıkesir’de doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Fatih dönemi ricalinden Zağanos Paşa’nın soyun

Rasim Demirtaş

Rasim Demirtaş

14 Şubat 1962 yılında Bursa’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (2001). Bursa Devlet Tiyatrosunda

Rasim Özdenören

Rasim Özdenören

20 Mayıs 1940 yılında Kahraman Maraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya ve Tunceli’de tamamladı. İ. Ü. Gazetecilik Enstit

Rasim Özsoy

Rasim Özsoy

Doğumu: 1927, Barla / Eğridir İlk ve ortaokulu Yalvaç’ta okudu. Antalya Lisesini bitirdi. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu (1950).

Rasim Öztekin

Rasim Öztekin

14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu.Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.İ

Rauf Mutluay

Rauf Mutluay

(1925 - 14 Mayıs 1995): Yazar. Eskişehir’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesini (1942), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü