Burhan Cahit Morkaya

Burhan Cahit Morkaya

(1882 - 1949): Yazar. İstanbul’da doğdu. Mercan İdadîsini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1912). Yeni Gazete’de yazdı. Birinci Dünya Savaşı

Burhan Felek

Burhan Felek

(1889 - 4 Kasım 1982): Yazar, gazeteci. Üsküdar’da doğdu. İstanbul Mülkiye Mektebini bitirdi (1911). Ticaret Vekâletinde hukuk müşavir muav

Burhan Günel

Burhan Günel

(7 Nisan 1947 - ): Yazar. Antakya’da doğdu. Konya Erkek Lisesini ve Hava Harp Okulunu bitirdi (1967). 1989’da binbaşı rütbesindeyken kendi ist

Burhaneddin Muz

Burhaneddin Muz

(1939 - ): Şair. Anamur’ da doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961’de Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Büyük elçil

Bursali Cinânî

Bursali Cinânî

(? - 1595): Şair. Bursa’da doğdu. Medresede okudu. Muallimzâde’nin Anadolu kazaskerliği sırasında yanında kâtip olarak bulundu. Kadılık

Bursalı Mehmed Tahir

Bursalı Mehmed Tahir

(1861- 1924): Yazar. Bursa’da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Manastır, Üsküp ve Selanik askerî rüşdiyelerinde öğretmenlik ve müdürlük

Bursevî İsmail Hakkı

Bursevî İsmail Hakkı

(Ekim 1653 - 20 Temmuz 1725): Şair, müfessir. Aydos’ta (Bulgaristan) doğdu. Celvetî Şeyhi Osman Fazlı’nın halifesi Ahmed Efendiden Arapça