Burhan Cahit Morkaya

Burhan Cahit Morkaya

Burhan Cahit Morkaya, 1892 yılında İstanbul Silivrikapı’da doğar. Babası Emval ve Eytam Meclisi azalığını yürüten Şeyh Ömer Fahreddin Efendi, annesi Havva Lütfiye Hanım’dır.

Burhan Felek

Burhan Felek

(1889 - 4 Kasım 1982): Yazar, gazeteci. Üsküdar’da doğdu. İstanbul Mülkiye Mektebini bitirdi (1911). Ticaret Vekâletinde hukuk müşavir muav

Burhan Günel

Burhan Günel

(7 Nisan 1947 - ): Yazar. Antakya’da doğdu. Konya Erkek Lisesini ve Hava Harp Okulunu bitirdi (1967). 1989’da binbaşı rütbesindeyken kendi ist

Burhaneddin Muz

Burhaneddin Muz

(1939 - ): Şair. Anamur’ da doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961’de Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Büyük elçil

Bursali Cinânî

Bursali Cinânî

(? - 1595): Şair. Bursa’da doğdu. Medresede okudu. Muallimzâde’nin Anadolu kazaskerliği sırasında yanında kâtip olarak bulundu. Kadılık

Bursalı Mehmed Tahir

Bursalı Mehmed Tahir

(1861- 1924): Yazar. Bursa’da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Manastır, Üsküp ve Selanik askerî rüşdiyelerinde öğretmenlik ve müdürlük

Bursevî İsmail Hakkı

Bursevî İsmail Hakkı

(Ekim 1653 - 20 Temmuz 1725): Şair, müfessir. Aydos’ta (Bulgaristan) doğdu. Celvetî Şeyhi Osman Fazlı’nın halifesi Ahmed Efendiden Arapça