Abbasi halifeleri

Raşid Billah

Raşid Billah

Otuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Cafer er-Raşid Billah El Mansur b. El Fazl El Müsterşid Billah 1107’de doğdu. On iki yaşında iken babası ta

Razi Billah

Razi Billah

Yirminci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas Ahmet (Muhammed) El Razi Billah b. Cafer El Muktedir Billah, 20 Aralık 909 tarihinde Bağdat’ta doğdu