Abbasi halifeleri

Mehdi Billah

Mehdi Billah

Üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed El Mehdi 744 yılında Huzistan’ın Îzec kasabasında doğmuştur. Ebu Cafer El Mansur’un o

Memûn

Memûn

Abbasi Devleti’nin yedinci halifesi olan Abdullah El Memun, 14 Eylül 786’da Bağdat yakınlarındaki Yasiriye’de doğdu. İlk eğitimini sarayd

Muhtedi Billah

Muhtedi Billah

On dördüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muhtedi Billah, 833 yılında Samarra yakınlarındaki Kâtûl’de doğdu. Halife Vasık Billah

Muktedi Biemrillah

Muktedi Biemrillah

Yirmi yedinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım El Muktedi Biemrillah Abdullah b. Muhammed b. Abdillah El Abbasi, 24 Temmuz 1056’da Bağdat’ta

Muktedir Billah

Muktedir Billah

On sekizinci Abbasi halifesi olan Ebu’l Fazl El Muktedir Billah Cafer b. Ahmet El Mutazıd Billah, 14 Kasım 895’de doğdu. 14 Ağustos 908 tarihi

Muktefi Billah

Muktefi Billah

On yedinci Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Muktefi Billah Ali b. El Mutazıd Billah, 878 yılının Mart ayında Samarra’da doğdu. 16 yaşına

Muktefi Liemrillah

Muktefi Liemrillah

Otuz birinci Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muktefi Liemrillah Muhammed (Hüseyn) b. Ahmet El Mustazhir Billah, 9 Nisan 1096’da doğdu. Büvey

Müntasır Billah

Müntasır Billah

On birinci Abbasi halifesi Müntasır Billah, 23 Mart 838 tarihinde Samarra’da doğdu. Komutan İnak El Türkî’nin 849 yılında öldürülmesind

Müstain Billah

Müstain Billah

On ikinci Abbasi halifesi olan Ahmet b. Muhammed b. El Mutasım, 832’de Samarra’da doğdu. Abbasiler’in sekizinci halifesi Mutasım Billah’ın

Mustansir Billah

Mustansir Billah

Otuz altıncı Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mustansır Billah El Mansur b. El Zahir Biemrillah, Şubat-Mart 1192’de doğdu. Çocukluk ve gençl

Mustasım Billah

Mustasım Billah

Son Abbasi halifesi olan Ebu Ahmet El Mustasım Billah Abdullah b. El Mansur El Mustansır Billah, 1209 yılında Bağdat’ta doğdu. Çocukluğunda

Mustazhir Billah

Mustazhir Billah

Yirmi sekizinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas El Mustazhir Billah Ahmet b. Abdillah El Muktedi Biemrillah, 5 Mayıs 1078’de Bağdat’ta doğd

Müstazi Biemrillah

Müstazi Biemrillah

Otuz üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Müstazi Biemrillah El Hasen b. El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 23 Mart 1142

Mustekfi Billah

Mustekfi Billah

Yirmi İkinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım Abdullah El Mustekfi Billah b. Alî El Muktefi Billah b. Ahmet El Mutazıd Billah El Abbasi, 11 Kasım 908 tarihinde doğdu.

Mustencid Billah

Mustencid Billah

Otuz ikinci Abbasi Halifesi olan Ebü’l Muzaffer El Mustencid Billah Yusuf b. El Muktefi Liemrillah, 13 Ağustos 1116 tarihinde doğdu. Babası tara