Abbasi halifeleri

Hadi İlel-Hak

Hadi İlel-Hak

Ebu Muhammed Musa El Hadi İlel-Hak, 764 yılında günümüzde Tahran yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan Rey’de doğdu. Babası Mehdi

Harun El Reşid

Harun El Reşid

Mehdi Billah’ın ikinci oğlu olan Harun, Mart 766’da Rey’de doğdu. Küçük yaştan itibaren sarayda büyüyen Harun Reşid’in hocalığın