Abbasi halifeleri

Tai Lillah

Tai Lillah

Yirmi dördüncü Abbasi halifesi Ebu Bekr Abdülkerim Tai Lillah b. El Fazl El Muti Lillah b. Cafer El Muktedir Billah El Abbasi 929’da Bağdat’t