Ebubekir Hâzım Tepeyran

Ebubekir Hâzım Tepeyran

(1864-1947): Yazar. Niğde’de doğdu. Yazar Oktay Akbal torunudur. Soyadını doğduğu ’Tepeviran’ semtinin halk arasında söylenişinden aldı. Antalya ve Niğde rüşdiyelerinde okudu (1879).. Özel dersler alarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Konya ve Kastamonu’da mektupçu mümeyyizliği yaptı. İzmir mektupçusu (1891), Dedeağaç mutasarrıfı, Musul valisi, Şûrâ-yı Devlet azası (1903), Manastır (1903), Bağdat (1906), Ankara ve Sivas valisi oldu. II. Meşrutiyetten sonra Hicaz (1910), Beyrut (1911), Halep (1912), Bursa (1918) valiliklerinde bulundu. Mütareke döneminde Ali Rıza Paşa hükûmetinde Dahiliye Nazırlığına getirildi. Millî Mücadeleye yardım ettiği için Mustafa Paşa Divan-ı Harbinde idama mahkûm edildi. Padişah Vahideddin, cezasını küreğe çevirdi. Tevfik Paşa hükûmeti zamanında da karar bozularak serbest bırakıldı. 1921’de Ankara’ya geçti. Sivas (Mayıs 1921) ve Trabzon (Ağustos 1921) valiliği, Tahkik ve Tetkik Heyeti Başkanlığı yaptı. Niğde milletvekili seçildi (1923-1927; 1939-1941). İstanbul’da öldü. Kabri Sahrayıcedit Mezarlığındadır.

Edebiyat hayatına şiirlerle başladı. İlk şiirleri Konya vilâyet gazetesinde yayınlandı. Ebubekir Hâzım, köy romancılığının Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik romanından sonra ikinci eseri olan Küçük Paşa romanıyla tanınır. Romanda bir köylü kadınla oğlunun hayat hikâyesini anlatır. Küçük Paşa, roman tekniği bakımından zayıf olmakla beraber, Anadolu’ya açılan romancılığın bir merhalesi kabul edilir. Hikâyelerinde Servet-i Fünûn yazarlarının etkisi görülür.

Şiirleri: Les Fleurs Dégénérés 1. cilt, 1931), Kar Çiçekleri (1932). Romanı: Küçük Paşa (1910). Hikâyeleri: Eski Şeyler (1910). Hatıraları: Ebubekir Hazım Tepeyran-Hatıraları (1944; 2. bs., Faruk Ilıkan, 1998), Zalimane Bir İdam Hükmü (1946), Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları (Haz. Sadi Borak, 1982). Diğer eseri: İdarî-İctimaî Sanihat (1915).

Dr. Abdülkadir Hayber, Ebubeker Hâzım Tepeyran’ı yayınladı (1988).